Perustettu 1653
Etusivu Asukkaat Ikäihmisten palvelut

IKÄIHMISTEN PALVELUT      

Ikaihmisten palveluiden esite
Ikäihmisten palveluiden esite
                                                                                                          
                                                                                   

Ikäihmisten palvelut edistää ja ylläpitää ikääntyvien ja vanhusten toimintakykyä ja elämänlaatua palveluohjauksen, hyvinvointia tukevien neuvolapalvelujen, kotihoidon sekä laitos- ja hoiva-asumisen avulla.

Palvelu on yksilöllistä ja pohjautuu toimintakyvyn arviointiin.

Ikäihmisten palvelujen sisällön kehittämistä linjaa keväällä 2011 päivitetty Haminan vanhuspoliittinen strategia. Haminan ikäpoliittinen toimintaohjelma; päivitetyt linjaukset 2014-2019

Voit tutustua vanhuspalvelulakiin

Tarvitsetko kotiapua asiointiin, askareisiin yms. katso linkki.

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, katso linkki. VAPAAEHTOISTYÖ

Haluatko liittyä mukaan yhdistykseen? Yhteystiedot

 

Ikäihmisten palveluiden toimisto

Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköposti

Pikkuympyräkatu 3 A, Hamina
PL 70, 49401 Hamina
etunimi.sukunimi(a)hamina.fi

Haminan kotihoitokeskus
Pikkuympyräkatu 3 A, 49400 Hamina

Palveluohjaus ja neuvonta:

Palveluohjaajat

Teija Ahonen
p. 0400 801 831
Pikkuympyräkatu 3 A, 49400 Hamina
sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
yleinen neuvonta ja palveluohjaus, tukipalvelut

Eija Huuhtiainen
p. 0400 842 849
Pikkuympyräkatu 3 A, 49400 Hamina
Alueet A, B, C ja D
yleinen neuvonta ja palveluohjaus, tukipalvelut

Heli Vesala p. 040 199 1470
sij. 31.1.2018 asti Jonna Jääskeläinen
Pikkuympyräkatu 3 B, 49400 Hamina
omaishoito

Heli Turkia, tavattavissa ma, ti ja ke
p. 040 1991 484
Pikkuympyräkatu 3 A 2 krs, 49400 Hamina
hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Susanne Rantanen
p. 040 503 4133 (SAS asiat)
p. 040 199 1352 (kotiutusasiat)
Pikkuympyräkatu 3 A, 49400 Hamina
SAS-toiminta

Kotihoidon esimies

Minna Torniainen
p. 05 749 3530, 0400 512 845
Pikkuympyräkatu 3 A, 49400 Hamina
Alueet A, B, C ja D

Kotihoidon esimies

Eija Hietamies
p. 05 749 3531, 0400 281 830
Pikkuympyräkatu 3 A, 49400 Hamina
ikäihmisten neuvola, päivätoimintakeskus, tukipalvelutomaishoito

Ikäihmisten palveluiden päällikkö

va. Sanna Niskanen
p. 040 735 3459
Pikkuympyräkatu 3 A, 49400 Hamina
Toimistosihteerit

Tiina Pekkarinen
p. 040 199 1570
Erja Salmela
p. 040 199 1571

Muita yhteystietoja:  
Kotihoidon
fysioterapeutit

Anni Pentti
p. 040 199 1539
Pikkuympyräkatu 3 A, 49400 Hamina
kotikuntoutus ja ikäihmisten fyysisen toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi kotikäynteinä

Ella Ström
p. 040 199 1754
Pikkuympyräkatu 3 A, 49400 Hamina
kotikuntoutus ja ikäihmisten fyysisen toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi kotikäynteinä

Terveydenhoitaja Tarja Pursiainen
p. 040 839 8732
Pikkuympyräkatu 3 A 2 krs. 49400 Hamina
ennältaehkäisevä- ja dementiatyö
Psykiatrinen sairaanhoitaja
 

Anne Pasi
p. 040 512 4209
Pikkuympyräkatu 3 A 1 krs. 49400 Hamina
mielenterveys- ja päihdeneuvonta yli 65 v.

Fysioterapeutti
p. 05 749 3228 (8.00-10.00)
Reutsinkatu 1, 49400 Hamina
fyysisen toimintakyvyn arviointi ja testaus, liikuntaneuvonta
Liikunnan ohjaaja

Tia Hirn
p. 040 199 1409
liikuntaryhmien ohjaus

Viriketoiminnanohjaaja

Linnea Ihalainen
p. 040 199 1338
hoivakotien terapeuttisten virikeryhmien ohjaus

Fysioterapeutti Leena Renkonen
p. 040 199 1481
Hoivakotien asukkaiden toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi. Hoitajien ergonomiakoulutukset


Veteraanikoti


p. 0400 802 663