Perustettu 1653
Etusivu Asukkaat Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

 Toiminta-ajatus

Terveyspalveluiden päätehtävä on tuottaa kuntalaisille laadukkaita perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävästi.

Haminan sairaala tuottaa myös erikoissairaanhoidon palveluita asiakaslähtöisesti lähipalveluina, tarvetta vastaavasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.
Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuollon toimintaa sekä avopalveluissa että sairaalan vuodeosastojen puolella. Vuodeosastoilla saa kuntoutumis- ja jatkohoito- sekä sisätautien hoitopalveluja.

Terveydenhuolto toimii yhteistyössä muiden perusturvan tulosalueiden kanssa ja antaa niille terveydenhuollon erityisasiantuntijapalveluita. Keskeistä toiminnassa on hoidon oikea-aikaisuus ja tasa-arvoisuus sekä terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden vakaa saatavuus kuntalaisille.

Lähikunnille myydään terveydenhuollon palveluita. Tavoitteena on seudullisen yhteistyön edistäminen, tehostaminen ja laajentaminen.

Kansanterveyslain mukaisista terveydenhuollon tehtävistä kotisairaanhoito tuotetaan vanhustyön tulosalueella. Äitiys- ja lastenneuvola sekä kouluterveydenhuolto tuotetaan lapsiperhepalveluiden tulosalueella.

PALVELUNUMEROT:

Terveysasema p. 05 749 3240

Päivystys p. 05 749 3217 

Kuntoutus p. 0400 414354

Suun terveydenhuolto p. 05 749 3321

Psykiatrian poliklinikka p.  05 749 3185

Haminan sairaalan vuodeosastot

Kuntoutumis- ja jatkohoitoyksikkö p. 05-749 3224

Sisätautiyksikkö p. 05 749 3232

Väestövastuualueet / Haminan terveysasema

Apulaisylilääkäri Anna-Riitta Nummi
p. 05 749 3240

Osastonhoitaja Seija Nousiainen
p. 040 773 2695

Apulaisosastonhoitaja Iina Hirvilahti
p. 040 7732694

Terveyspalvelut
Reutsinkatu 5, 49400 HAMINA
E-mail: etunimi.sukunimi(a)hamina.fi

Terveyspalveluiden päällikkö  Asta Saario p. 040 357 3776
Vastaava ylilääkäri Maija Palmu p. 040 831 3219
Hallinnon sihteeri Eevariitta Hakkarainen, kuntoutusasiat,  p. 040 517 9754

Influenssan kotihoito-ohjeet ja hoitoon hakeutuminen

Terveyspalveluiden vaihtolomake

Itsehoito-ohje punkin puremaan

Kodin kesä- ja matka-apteekki