Perustettu 1653
Etusivu Asukkaat Viestintä

Viestintä

Viestintätiimi vastaa konsernipalveluiden viestinnästä ja tiedottamisesta sekä kaupungin kokonaisvaltaisesta markkinoinnista sekä tunnettuuden ja imagon kehittämisestä. Viestinnän tehtävänä on myös koordinoida, ohjata ja suunnitella koko kaupungin viestintää ja tehdä yhteistyötä palvelualueiden kanssa.

Viestinnän visio:
Haminan kaupungin viestintä on ennakoivaa, luotettavaa ja avointa. Viestintä ylläpitää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää myönteisen
Hamina-kuvan kehittymistä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhteystiedot:
Minna Nordström
Viestintä- ja markkinointisuunnittelija 
p. 040 577 4469
minna.nordstrom(a)hamina.fi

Terhi Hardén
Palveluassistentti
p. 040 199 1549
terhi.harden(a)hamina.fi

Taru Arvilommi
Palveluassistentti
p. 040 199 1234
taru.arvilommi(a)hamina.fi

Carola Henriksson
​Palveluassistentti
p. 040 199 1766
carola.henriksson(a)hamina.fi