Perustettu 1653
Etusivu Hallinto Lautakunnat

Lautakunnat

taloLautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat eri tehtäväkokonaisuuksia. Lautakunnat valitaan kaupunginvaltuustossa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Toimikaudeksi 2013 - 2016 jäsenet on valittu 22.1.2013 pidetyssä valtuuston kokouksessa.

Lautakuntien tehtävät määräytyvät hallinnonalakohtaisen lainsäädännön ja tehtävien mukaan. Yksityiskohtaiset tehtävät ja toimivalta määritellään kaupungin johtosäännöissä.
 
Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina ja kokoukset ovat suljettuja. Kaupunginhallitus on nimennyt edustajansa jokaiseen lautakuntaan ja lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.
 
Kokouksissa asiat käsitellään kirjallisen esityslistan pohjalta. Lautakunnan alaisena työskentelevät viranhaltijat ja työntekijät valmistelevat asiat ja ne esittelee hallinnonalan johtava viranhaltija. Sihteerinä toimii lautakunnan määräämä viranhaltija.

Kymen jätelautakunta on yhdeksän kunnan Haminan, Iitin, Kotkan, Kouvolan, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden yhteinen lautakunta. Lautakunnassa päätetään yhdessä niistä jätehuollon järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä jotka ennen päätettiin jokaisessa teknisessä lautakunnassa erikseen.